Partneri – zľavy pre členov

Army shop ARMY ORIGINAL sa zaoberá internetovým predajom maskáčov a maskáčových doplnkov rôznych armád


armyshop, military, outdoor, airsoft, E-ARMY


Army shop a army výpredaj

Zľavy sú poskytované
na členský preukaz.

Pri on-line nákupoch uvádzajte
žiadosť o zľavu do poznámky
v objednávke spolu s Vaším
členským číslom.

Bunker nad Klepáčom

Bunker nad Klepáčom sa nachádza na území ktoré spravuje mestská časť Bratislava – Nové Mesto. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Nové mesto nám poskytlo dotáciu na revitalizáciu bunkra na Klepáči. Pridelené finančné prostriedky sme použili na vybudovanie drevenej podlahy. Vchod do bunkra sa nachádza cca 5 metrov pod úrovňou zeme. Vybudovaním drevenej podlahy sa zvýšila bezpečnosť návštevníkov pri zostupe ku vchodu, čo má pozitívny dopad na vyššiu návštevnosť bunkra a neďalekej Partizánskej lúky a celej lokality železnej studničky. Pridelené finančné prostriedky prinesú osoh pre rozvoj mestskej časti Nové Mesto a niekoľko násobne sa vrátia v zatraktívnení pobytu obyvateľstva v lesoparku železná studnička, ktorá sa nachádza v správe mestskej časti Nové mesto.
Ďakujeme mestskej časti Nové mesto za poskytnutie dotácie.

Bunkre nazývané aj kaverny slúžili predovšetkým ako úkryt pre delostrelcov a uskladnenie munície. Obrana Bratislavského predmostia bola realizovaná formou samostatných delostreleckých postavení, sústredených do oporných bodov delostreleckých kaverien.
www.facebook.com/bunker.nad.klepacom

Ide o typ číslo 2.12644835_1053504851368130_438603196715093913_n

Typ 2 bol stavaný povrchovým spôsobom, t.j. kaverna bola postavená vo výkope a následne zahrnutá zeminou. Steny sú kamenné s betónovou výplňou. Strop je tvorený železnými traverzami. Kaverny tohto typu nemajú núdzový východ. Osvetlenie je riešené výklenkami v stenách. Všetky kaverny tohto typu sú stavebne dokončené.Tieto Kaverny neboli nikdy využité na svoj účel v prvej

 

Tieto delostrelecké kaverny boli postavene tak , aby bránili mesto zo všetkých strán. Boli stavané na výšinách s dobrým výhľadom . Kaverny tvoria podzemné úkryty s vybetónovaním vchodom sú dlhé 3 až 18 metrov  a  vo nečine prípadoch majú jeden až dva núdzové východy ktoré tvoria šachty s kovovým rebríkom Ďalej sú lomené chodby.Stavebný materiál je jednoduchý betón s drveným kameňom. Kaverny majú jeden až päť vchodov.Zo stavebného hľadiska ich možno rozdeliť na 2 typy. Typ 1 je vylámaný v skale banským spôsobom a následne vnútri vybetónovaný. Osvetlenie je riešené kovovými držiakmi, upevnenými do stien objektu. Kaverny tohto typu sú stavebne dokončené len v lokalitách Kamzík a Rösslerov lom. Z hľadiska dokončenosti objektov je zrejmé, že betonáž postupovala od východu na západ, keďže najpravdepodobnejší príchod protivníka sa očakával z východného smeru. V priebehu ďalšej výstavby sa zrejme z nedostatku času rezignovalo na kompletnú betonáž objektov, vybetónovaná je iba vstupná časť, zvyšok objektu je iba vylámaný v skale. Držiaky na osvetlenie sú v týchto prípadoch zasadené priamo do skaly. Zatiaľ sa nám podarilo odhaliť 51 takýchto kaverien v Bratislave , zistili sme že nad Wolfstalom v Rakúsku ich bolo tiež zopár.

Bunker nad Klepáčom sa nachádza na území ktoré spravuje mestská časť Bratislava – Nové Mesto.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Nové mesto nám poskytlo dotáciu na revitalizáciu bunkra na
Klepáči. Pridelené finančné prostriedky sme použili na vybudovanie drevenej podlahy. Vchod do
bunkra sa nachádza cca 5 metrov pod úrovňou zeme. Vybudovaním drevenej podlahy sa zvýšila
bezpečnosť návštevníkov pri zostupe ku vchodu, čo má pozitívny dopad na vyššiu návštevnosť bunkra
a neďalekej Partizánskej lúky a celej lokality železnej studničky. Pridelené finančné prostriedky
prinesú osoh pre rozvoj mestskej časti Nové Mesto a niekoľko násobne sa vrátia v zatraktívnení
pobytu obyvateľstva v lesoparku železná studnička, ktorá sa nachádza v správe mestskej časti Nové
mesto.
Ďakujeme mestskej časti Nové mesto za poskytnutie dotácie..

Projekt je realizovaný v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom