Partneri – zľavy pre členov

Army shop ARMY ORIGINAL sa zaoberá internetovým predajom maskáčov a maskáčových doplnkov rôznych armád


armyshop, military, outdoor, airsoft, E-ARMY


Army shop a army výpredaj

Zľavy sú poskytované
na členský preukaz.

Pri on-line nákupoch uvádzajte
žiadosť o zľavu do poznámky
v objednávke spolu s Vaším
členským číslom.

Kaverna Kamzík – 6

Pripravili sme pre Vás virtuálnu prehliadku s kamerou

Bunker na Kamzíku sa nachádza na území ktoré spravuje mestská časť Bratislava – Nové Mesto. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Nové mesto nám poskytlo dotáciu na revitalizáciu bunkra na Kamzíku. Pridelené finančné prostriedky sme použili na vybudovanie drevenej výdrevy. Vybudovaním výdrevy sa dosiahla autenticita bunkra aká bola za čias 1. svetovej vojny. Pridelené finančné prostriedky prinesú osoh pre rozvoj mestskej časti Nové Mesto, zvýši sa návštevnosť lesoparku na Kamzíku, zvýši sa pozitívny vzťah obyvateľstva k starostlivosti a ochrane prírody a kultúrných pamiatok, ktoré sa nachádzajú v správe mestskej časti Nové mesto.
Ďakujeme mestskej časti Nové mesto za poskytnutie dotácie.

 Pomôžte a podporte obnovu delostreleckej kaverny (bunkra) z 1. svetovej vojny. Je ukrytá v blízkosti vrchnej stanice lanovky na Kamzíku, vchody má zavalené, komíny zakryté, mnohí ani netušia, že tu stojí od čias prvej svetovej vojny. Takzvaná veliteľská delostrelecká kaverna. Mohla by však ožiť a otvoriť sa pre verejnosť. Kaverna s expozíciou, výkladom a aj ako turistická atrakcia. To všetko plánujeme. Ďakujeme, že ju sprístupníme aj vďaka Vám. Úvodné financie sa nám vďaka aktivite poslanca miestneho zastupiteľstva Martina Vlačikyho podarilo vybaviť cez participatívny rozpočet mestskej časti Bratislava Nové Mesto pre bližšie informácie kliknite >>TU<<.

 Máte záujem nás podporiť v našej činnosti? Za všetky dary vopred ďakujeme, číslo účtu na ktoré môžete prispieť na obnovu kaverien z obdobia prvej svetovej vojny je: SK7811000000002947013815.

Kaverna je už otvorená pre zvedavé oči, ohľadne prehliadky nás neváhajte kontaktovať na kaverna@bunkre.info

Bunker na Kamzíku sa nachádza na území ktoré spravuje mestská časť Bratislava – Nové Mesto.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Nové mesto nám poskytlo dotáciu na revitalizáciu bunkra na
Kamzíku. Pridelené finančné prostriedky sme použili na vybudovanie drevenej výdrevy. Vybudovaním
výdrevy sa dosiahla autenticita bunkra aká bola za čias 1. svetovej vojny. Pridelené finančné
prostriedky prinesú osoh pre rozvoj mestskej časti Nové Mesto, zvýši sa návštevnosť lesoparku na
Kamzíku, zvýši sa pozitívny vzťah obyvateľstva k starostlivosti a ochrane prírody a kultúrných
pamiatok, ktoré sa nachádzajú v správe mestskej časti Nové mesto.
Ďakujeme mestskej časti Nové mesto za poskytnutie dotácie..

Fotky z otvoveria:

Fotograf Valkyrie

Ako sa ku Kaverne dostanete? Sledujte video, ktoré vás privedie z hornej stanice lanovky:

Vďaka záujmu širokej verejnosti o náš projektu naše občianske združenie Bunkre oslovil poslanec Miestneho zastupiteľstva z Nového Mesta Martin Vlačiky. Páčia sa mu naše výsledky a práce na objekte Dúbravskej kaverny 2, ktorej otvorenie bolo realizované pri príležitosti stého výročia vypuknutia prvej svetovej vojny.

Prečo práve táto kaverna? Objekt sa nachádza v blízkosti turistického chodníka, kde chodí veľa ľudí. Po otvorení sa stačí postaviť na chodník a do desiatich minút k nám zavíta návštevník. Ďalšie významným prvkom je skutočnosť, že sa jedná o najväčšiu sprístupniteľnú kavernu na území Bratislavy. Objekt patrí medzi viac ako päťdesiat objektov, ktoré boli vystavané v rokoch 1914-1915 na obranu prvého pevného prechodu cez rieku Dunaj – most cisára Františka Jozefa, ktorý bol vystavaný a uvedený do prevádzky v roku 1890.

Dúbravské kaverny patria do kategórie stavebne nedokončených objektov, kedy z dôvodu časovej tiesne bolo rozhodnuté o nevybetónovaní celých objektov. Vybetónovanie sa týkalo len vstupných portálov a únikových východov. Kaverna na vrchu Kamzík patrí medzi stavebne dokončené objekty, kde je realizovaná úplná betonáž objektu.

Posledným rozhodujúcim dôvodom, prečo tento objekt sprístupniť a ukázať ľuďom, a prečo by si ho mali ísť pozrieť aj tí, ktorí už navštívili Dúbravskú kavernu je ten, že kaverna číslo 6 na Kamzíku je ako jediná kaverna na Slovensku dvojpodlažná.

Z histórie kaverien:

Kaverny sú objekty, ktoré boli vylámané banským razením v skale. Kaverny môžu byť hĺbené z rôznych dôvodov, či už ako vojenské objekty, alebo objekty civilného zabezpečenia. V prípade vojenského významu je možné tieto objekty tiež pomenovať označením Bunkre. V oblasti Bratislavy boli v rokoch 1914 až 1915 vystavaných viac ako 50 kaverien vojenského typu. Vzhľadom na nízke nadložie boli všetky hĺbené len ručne, prípadne s minimálnou mechanizáciou, výbušniny neprichádzali vôbec do úvahy, nakoľko hrozilo že by robotníkov zavalilo. Kaverny sa nachádzali v predsunutom opevnení na Dúbravskej hlavici, potom sa tiahla línia osamelých ohnísk odporu vybudovaná podľa projektu armádneho generála vo výslužbe majora Škvora od dlhých dielov, cez Líščie údolie, Lamač, Železnú studničku až na kopec Ahoj. Ďalšia línia bola vybudovaná v oblasti Wolfstahlu v Rakúsku. Línie boli postavené z dôvodu hrozby Ruských útokov na Viedeň. V dobe Rakúsko – Uhorska bol v roku 1890 vystavaný v Bratislave prvý pevný most cez rieku Dunaj, ktorý  sa monarchia rozhodla takto chrániť. Kaverny boli budované ako úkryt ťažkého typu, čiže mali odolať najmodernejším zbraniam doby.  Toto už ale neplatilo počas veľkej vojny, kedy pokrok delostrelectva postúpil tak ďaleko, že už roku 1916 boli objekty z hľadiska ochrany ľudských životov nepoužiteľné a odovzdané armádou do rúk pôvodných vlastníkov. Línia opevnenia nebola za prvej svetovej vojny vojensky využitá, Rusi sa až sem nedostali.

Čo nás pri obnovovaní čaká?

Objekt má zasypané vstupné portály, ktoré zasypávala armáda pri opúšťaní objektov. Práve tomu vďačíme za skutočnosť, že kaverna je v tak dobrom stave. Všetky štyri vstupy musíme odkopať a osadiť mrežu, aby sme zabezpečili vstup a zabránili nežiaducej návšteve. Taktiež ochrannou mrežou budú vybavené aj oba únikové východy. Po tomto zabezpečení plánujeme výkopy zabezpečiť proti závalu replikou dobovej výdrevy. Replika ženijných prekážok, ktoré sa nachádzali v okolí kaverien bude slúžiť ako zábradlie, aby nedošlo k pádu do výkopov. Záhadou pre nás je aj skala zaseknutá v jednom z núdzových východov. Aby bol objekt v pôvodnom stave, chceli by sme ju odstrániť. Ďalšou našou úlohou bude vynosenie a odvoz odpadového a naplaveného materiálu, ktorý sa v objekte nachádza.

Keď už budeme mať všetko hotové príde na rad aj replika dreveného schodiska medzi jednotlivými podlažiami. Po odstránení grafitových nápisov bude nevyhnutné objekt osvetliť elektrickým osvetlením. Plánujeme tiež rekonštruovať pôvodné držiaky na karbidové lampy. Ak sa nám podarí zohnať dostatok karbidových lám, bude možnosť prehliadky aj výhradne za svitu týchto lámp.

Ak to zvládneme, budeme inštalovať aj malú expozíciu nálezov z okolia a kavernu bude možné navštíviť bezplatne a užiť si prehliadku z odborným historickým výkladom, ktorý zabezpečia členovia nášho občianskeho združenia Bunkre.

https://www.facebook.com/kavernakamzik6

Po prvom dni odkopávania:


Fotografie z nakrucania dokumentu o Kavernách: