Partneri – zľavy pre členov

Army shop ARMY ORIGINAL sa zaoberá internetovým predajom maskáčov a maskáčových doplnkov rôznych armád


armyshop, military, outdoor, airsoft, E-ARMY


Army shop a army výpredaj

Zľavy sú poskytované
na členský preukaz.

Pri on-line nákupoch uvádzajte
žiadosť o zľavu do poznámky
v objednávke spolu s Vaším
členským číslom.

Projekt Dúbravská kaverna 3

Važení návštevníci, nakoľko sa nám priblížila zima, kedy nám zamrznú prístupové cestičky a miestna fauna sa uloží na zimný spánok rozhodli sme sa pre zimnú uzáveru nášho múzea v Dúbravke. O možnosti prehliadok na budúci rok Vás budeme informovať na tejto stránke, zatiaľ si Vás dovolím ešte pozvať na jedno z posledných otvorení nášho objektu na Kamzíku, ktoré bude obohatené dokonca o gulášik: https://www.facebook.com/kavernakamzik6/?fref=ts

 Máte záujem nás podporiť v našej činnosti? Za všetky dary vopred ďakujeme, číslo účtu na ktoré môžete prispieť na obnovu kaverien z obdobia prvej svetovej vojny je: SK7811000000002947013815.

Dúbravské kaverny boli vybudované ako súčasť opevnenia Bratislavy, konkrétne prvého pevného mosta cez rieku Dunaj v oblasti Bratislavy mostu cisára Františka Jozefa, ktorý sa nachádzal na mieste Starého mosta. Hovoríme im aj kaverny z doby prvej svetovej vojny, pretože boli vylámané do podložia v rokoch 1914 a 1915 ako predsunuté opevnenie. Hlavná línia kaverien začínala na Dlhých dieloch, potom objekty pokračovali cez Líščie údolie, Železnú studničku a vrch Kamzík až na kopec Ahoj.

V tejto Slovenskej línii sa nachádza viac ako pädesiat objektov, ktoré boli navrhnuté armádnym generálom vo výslužbe majorom Škvorom už v roku 1904. Samotná výstavba začala až roku 1914 z dôvodu výrazného zhoršenia sa politickej situácie. Ďalšia línia kaverien sa nachádza v oblasti dnešného Wolfsthalu. Celé opevnenie mostu bolo realizované z dôvodu ochrany Viedne ako hlavného mesta Rakúsko-Uhorska.

Dúbravské kaverny boli realizované ako takzvané stavebne nedokončené objekty, ktoré mali vybetónované iba vchodové portály a únikové východy. Samotné miestnosti boli len vylámané do skaly. V prípade Dúbravskej kaverny číslo 2 a 3 bolo razenie zvolené veľmi vhodne, preto je možné tieto objekty plne sprístupniť pre verejnosť v celej dĺžke. V ostatných objektoch by to nebolo možné z dôvodu nestability nadložia.

Dúbravská kaverna 2 je už obnovená a prístupná pre návštevy. Sprístupnenie kaverny 3,  ktorá sa nachádza cca 50 metrov od objektu 2 je v pláne. Kaverny budú v budúcnosti prezentované v rámci jednej prehliadky, pričom oba objekty budú elektricky osvetlené. V prípade záujmu sa v objektoch budú konať aj prehliadky s vlastným osvetlením, prípadne karbidovými lampami, s ktorými sa v objektoch svietilo aj za čias prvej svetovej vojny.

Dúbravské kaverny nikdy neboli vojensky využité, napriek skutočnosti, že ich armáda stavala ako úkryty ťažkého typu. V roku 1916 už nespĺňali normy na ochranu ľudských životov v prípade priameho zásahu. Armáda sa rozhodla objekty opustiť a odovzdať ich pôvodným vlastníkom pozemkov pod nimi. Dúbravské kaverny našli využitie aj počas druhej svetovej vojny, kedy sa v niektorých objektoch ukrývali Dúbravčania.

Čím je Dúbravská kaverna 3 iná než ostatné? Objekt kaverny 3 je jeden z najviac zachovalých objektov z obdobia prvej svetovej vojny. Ako v jedinom sa nachádza dobový nápis pracovníka, ktorý sa podieľal na výstavbe objektu a zanechal po sebe svoje meno a rok výstavby opevnenia. Kaverna 3 je najhlbšie v podloží z Dúbravských kaverien a jej geologická stavba ponecháva predpoklad, že v objekte nehrozí zával. V blízkosti tejto kaverny sa nachádza už otvorená kaverna 2, ktorej prehliadka by sa konala súčasne s prehliadkou kaverny 3.

Po odkopaní objektu sa môžete tešiť na prehliadky s odborným výkladom sprievodcu z radov občianskeho združenia Bunkre.

Projekt je realizovaný v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom

Prikladáme fotodokumentáciu stavu objektu.