Partneri – zľavy pre členov

Army shop ARMY ORIGINAL sa zaoberá internetovým predajom maskáčov a maskáčových doplnkov rôznych armád


armyshop, military, outdoor, airsoft, E-ARMY


Army shop a army výpredaj

Zľavy sú poskytované
na členský preukaz.

Pri on-line nákupoch uvádzajte
žiadosť o zľavu do poznámky
v objednávke spolu s Vaším
členským číslom.

Výdreva

Občianske združenie BUNKRE bolo založené za účelom revitalizácie bunkrov z 1. svetovej vojny. Revitalizáciu vykonávame od roku 2015 a to za finančnej podpory Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. S poskytnutých dotácií  v minulých rokoch sme  podľa výšky pridelených finančných prostriedkov  postupne zrevitalizovali bunker na Kamzíku pri lanovke a  bunker nad Klepáčom na Železnej studničke.

Aj v roku 2019 nám mestská časť Bratislava – Nové mesto pridelila dve dotácie. Vďaka pridelenej dotácie sme mohli dokončiť výdrevu pri hlavnom vchode a druhom vedľajšom vchode do bunkra na Kamzíku. Týmto dokončením výdrevy sa dosiahol stav, aký bol pred 100 rokmi počas 1. svetovej vojny, za čo patrí poďakovanie mestskej časti Bratislava – Nové mesto.

Bunker nad Klepáčom na Železnej studničke má dva prístupy ku vchodu do bunkra. Prístupové vchody do bunkra sú v hĺbke cca 4,5 metra.  Vybudovanie drevenej výdrevy týmto  bolo náročné. Vďaka druhej pridelenej dotácie sme vybudovali výdrevu na jednej strane vstupu ku vchodu do bunkra. Týmto sa dosiahol čiastočný stav aký bol počas 1. svetovej vojny. Pridelením dotácie aj na dobudovanie výdrevy na druhej strane prístupu do bunkra, revitalizácia bunkra  bude dokončená a v lesoparku železná studnička pribudne ďalšia kultúrno historická pamiatka na čom má zásluhu mestská časť Bratislava – Nové mesto.

V mene obyvateľov a návštevníkov lesoparku na Kamzíku a na Železnej studničke ďakujeme mestskej časti Bratislava – Nové mesto za pridelené finančné prostriedky.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>