Partneri – zľavy pre členov

Army shop ARMY ORIGINAL sa zaoberá internetovým predajom maskáčov a maskáčových doplnkov rôznych armád


armyshop, military, outdoor, airsoft, E-ARMY


Army shop a army výpredaj

Zľavy sú poskytované
na členský preukaz.

Pri on-line nákupoch uvádzajte
žiadosť o zľavu do poznámky
v objednávke spolu s Vaším
členským číslom.

Delostrelecká Tvrz Dobrošov (CZE)

Výstavba dobrošovské pevnosti súvisí s druhou svetovou vojnou. Pred touto vojnou rozhodla vtedajšej csl. vláda, že na obranu republiky proti rozpínajícímu sa Nemecku vybuduje pohraničnej opevnenia. Opevnenia znamenalo projektovali, výstavbu a vyzbrojení mnohých typov bunkrov. Zo strategických dôvodov tiekli najväčšie investície do oblasti medzi Krkonošami a Ostravou, kde bolo budované opevnenia najmasívnejší.

 

Stavenisko tvrze. Január 1938 .
Na obrovský pahorok nad Náchod umiestnili vojenskí špecialisti delostreleckú tvrz. Tvrz bola zriadená ako komplex šiestich bojových a jedného vchodového objektu. Všetky tieto objekty boli v podzemí prepojené systémom chodieb a sál. Posádku malo tvoriť 571 mužov VI.práporu 18. hraničiarskeho pluku s veliteľom pplk. gen. štábu. Úlohou pevnosti bolo pomôcť uchrániť časť kladského priesmyku, koridor pri rieke Metuji v smere Náchod, Česká Skalice, Hradec Králové.

Zamestnanci firmy Kapsa a Müller .*
Taktický prieskum terénu prebehol na Dobrošov už v zime 1935, definitívny plán rozmiestnenia objektov bol uzavretý v auguste 1936. Tento prieskum trvala jeden týždeň. V máji 1937 potom bolo vyhlásené výberové konanie na výstavbu tvrze, ktorého sa zúčastnilo osem civilných stavebných firiem. Zákazku získala firma Vrecko a Müller z Prahy, ktorá staveniska prevzala 28.7.1937. Prvým stavebným dňom bolo 13. septembra 1937. Tvrz tvorila štvrtý stavebné podušiek ženijného skupinového veliteľstva (ZSV) V. v Náchode.Zodpovednú funkciu stavbyvedúceho zastával škpt. stav. Ing.Vlastimil Zeithamel. Veliteľom vojenského stavebného dozoru bol menovaný škpt. žien. Ing. František Zavadil, ktorý bol tiež projektantom tvrze.

Vojaci VI. práporu 18.hran.pluku .*
Predložený rozpočet na stavbu predstavoval necelých 34 miliónov korún a termín dokončenia bol stanovený na 24 mesiacov. Spočiatku tu pracovalo 490 robotníkov, v auguste a septembri 1938 potom 990 osôb, z toho 30 technikov a úradníkov. Práce boli dobre organizované a prebiehali vo vysokom tempe. Do osudných mníchovských udalostí v septembri 1938 bolo vyrúbaní podzemí v celkovej plánovanej dĺžke tj, necelé 2 km spojovacích chodieb a 0,75 km sál. Na povrchu boli stavebne dokončené tri objekty – delostrelecký zrub Zelený a pechotné zruby Mostík a Žeriav. Preinvestovaných bolo okolo 19 miliónov Sk.

Po Mníchovskej dohode bolo opevnenie ležiace v Sudetoch, bez boja podstúpenie Nemecku.Na Náchodsku, ktoré nepatrilo do Sudet a teda do nemeckého záboru zostalo Československej armáde niekoľko takmer vyzbrojených objektov, ktoré sa však už neoplatilo udržiavať a tak začala rozpredávať ich vybavenie (s výnimkou zbraní). Na Dobrošov stavebná firma zahrnula šachty všetkých nevybudovaných objektov a tiež pomocné ťažobné šachty.

Po 15. marca 1939, v čase protektorátu, bola pevnosť uzavretá. Po roku 1945 bola opustená až do 60. rokov, kedy sa začalo rokovať o jej odtajnenie. V roku 1968 armáda pevnosť uvoľnila pre účely múzea. Prví návštevníci prišli 1.mája 1969. V niekoľkých nasledujúcich rokoch boli inštalované bezpečnosťou prvky tak, aby prehliadka mohla byť postupne rozšírená. Do konca roka 2006 tvrz navštívilo 1,85 milióna návštevníkov. Delostrelecká tvrz Dobrošov tvorila. Stavebný úsek ZSV V v Náchode. Pri jej vymeriavania došlo k zdvojeniu línie, pretože tvrz mohla byť umiestnená z terénnych dôvodov len na dobrošovské náhornej plošine. Zruby NS 78 „Poľsko“, NS 79 „Hrobka“ a NS 71 „V sedle“ pokračujú v línii a za ne je vsadená samotná delostrelecká tvrz. Výstavbu tvrze vykonávala firma Vrecko z Prahy, ktorej bolo stavenisko odovzdané 28. júla 1937. Prvým stavebným dňom bolo potom 13. septembra 1937. Taktický a definitívne prieskum terénu prebiehal v zime 1935 av lete roku 1936.Výsledkom bol projekt silné – sedmiobjektové delostreleckej tvrze. Jej zostava – dva pechotné, štyri delostrelecké objekty a zrub vchodový – zodpovedala dôležitosti zverených úloh. Išlo predovšetkým o uzavretí údolí Metuje u Náchoda. Veliteľom vojenského stavebného dozoru bol škpt. žien. ing František Zavadil, správcom stavby škpt. stav. ing Vlastimil Zeithamel.

Hoci stavebné práce prebiehali s veľkou intenzitou, je zrejmé, že do septembra 1938 nemohli byť ukončené. Plánovaná stavebné lehota bola 24 mesiacov a politické udalosti zastavili práce už v polovici predpokladanej doby. Stovky robotníkov (v septembri 772 robotníkov + 28 vedúcich pracovníkov) však odviedli obrovský kus práce. Bolo vyrúbaní 1750 m spojovacích chodieb (v hĺbke 20 – 39 m pod zemským povrchom) a cca 750 m podzemných sál (budúce kasárne, sklady, technické zázemie, …). Približne polovica z týchto priestorov bola vybetónovanie Z celkovej súťažných čiastky 42, 800.000, – Kčs bolo vyúčtované po prerušení prác cca 19, 000.000, – Kčs.

V septembri 1938 bol osadený (25 mužov) a improvizovane vyzbrojený iba pechotnej zrub Žeriav (2 x LK vz. 26, 1 x zbraň M – dvojča TK vz. 37). To bolo samozrejme v porovnaní s plánovanou bojovou hodnotou málo. Plne dokončená tvrz mala totiž disponovať úctyhodnou palebnou silou ôsmich zbraní Y (10 cm húfnice vz. 38, dvojča sa veži, dve třídělové batérie v delostreleckých zruboch), dvoch 12 cm mínometov (v mínometné veži), šiestimi zbraňami L1 (4 cm protitankový kanón vz. 36, spriahnutý s ťažkým guľometom vz. 37), štyrmi zbraňami M (dvojča ťažkých guľometov vz. 37), z toho dve pod betónom a dve v kupole, osemnásť zbraňami N (LK vz. 26 – z toho sedem pod betónom, jedenásť v pancierových zvonoch).Posádka na plných vojnových počtoch mala čítať 571 mužov a ďalšie silu predstavovalo jeden a pol roty prídavnú pechoty určené k aktívnemu boju na povrchu tvrze či v jej okolí.

N-S 72

Pěchotní

Můstek

IV

L1, M

L1

ZP, ZN, ZN, KM

2

stavebně dokončen

N-S 73

Pěchotní

Jeřáb

IV

L1

L1, M

ZP, KM, ZN, ZN

2

stavebně dokončen

N-S 74

Dělová otočná věž

Maliňák

IV

RO

výkop a šachta zasypány

N-S 75

Dělový

Zelený

IV

3x Y

ZN, ZN

1

stavebně dokončen

N-S 76

Dělový

Amerika

IV

3x Y

ZN, ZN

1

výkop a šachta zasypány

N-S 77

Minometný

Kaplička

IV

ZN, B12

výkop a šachta zasypány

N-S 77 a

Vchodový

Portál

IV

L1

L1

ZN, ZN

1

provizorní vstup zavezen

A – Odolnosť objektu, B – Zbrane vľavo pod betónom, C – Zbrane vpravo pod betónom, D -Počet pomocných strieľní

Maketa húfnice v delostreleckej zrubu NS 75 Zelený
Ako už vyplýva z vyššie uvedeného, ​​význam tvrze Dobrošov bol zanedbateľný. Na dokončenie aspoň po stavebnej stránke by bolo potrebné ešte takmer jedného roka.

Čo sa týka pancierových zvonov a kopulou, ktorých malo byť na tvrzi osadené celkom pätnásť, všetky mimo třístřílnového zvonu Ajn (pozorovanie a paľba LK vz. 26) pre N – S 72 mali byť vyrobené Vítkovice a Škodovkou do konca roka 1938. Vyššie uvedený zvon Ajn mal byť hotový až v marci nasledujúceho roku. Mínometné a delová veža by nasledovali podstatne neskôr. Ako prvé by sa na Dobrošovské tvrzi objavil zvon AJP (delostreleckej pozorovanie) pôvodne určený pre pechotnej zrub K – S 23 Teta tvrze Bouda. Tu svojimi parametrami nevyhovoval a tak mal byť použitý pre zrub N – S 72 Mostík kam sa presne hodil.

Po Mníchovskej dohode bolo opevnenie podstúpenie Nemecku, lenže Náchod nepatril do Sudet a našej armáde tu zostalo niekoľko skoro vyzbrojených objektov. Samozrejme, že armáda vedela, že nemá zmysel si vydržiavať niekoľko objektov a tak začala rozpredávať ich vybavenie (nie zbrane). Čo sa týka Dobrošov. Stavebná firma zahrnula všetky pracovné šachty, miesto vchodového objektu sa vybudovala provizórnu bránka. Ďalej šachty všetkých nevybudovaných objektov boli tiež zahrnuté. Na miestach objektov „Maliňák“ a „Amerika“ zostali základové škrupiny.

Nedokončené torzo tvrze Dobrošov neuniklo pozornosti okupantov, ktorí už v roku 1940 pechotnej zrub N – S 73 Žeriav použili pri nakrúcaní vojnového týždenníka s ukážkou „Úspešného dobývania Maginotovi línie“. V tom istom roku prišli zruby o oceľové strieľne svojej hlavnej výzbroje. V roku 1943 sa za prísnych bezpečnostných opatrení konali týždeň trvajúci skúšobnej streľby do stien pěchotního zrubu N – S 72. Dátum skúšok nenasvedčovalo skutočnosti, že išlo o testovanie novej munície. Keď bol v roku 1984 objavený v sutinách objekte jeden z projektilov, ani odborníci podľa jeho tvaru nedokázali určiť o aké strelivo sa jedná. Až v roku 1993, bolo pri návšteve členov KVH – Brno v Belgicku na tvrzi z 30. rokov, ktoré Nemcom po dobytí tiež poslúžili na testovanie rôznych novo zavádzaných zbraní zistené, o akú pozoruhodnosť sa vlastne jedná. Ide o strelu Röchling, jednu z tzv tajných zbraní tretej ríše. Takáto strela dokáže preraziť niekoľko desiatok metrov nadložia a zasiahnuť pevnostné kasárne hlboko pod zemou alebo priamym zásahom preraziť 3,5 metra belgického pevnostného železobetónu. Dnes je isté, že k testovaniu granátov Röchling došlo aj na Dobrošov. Objekt N – S 72 Mostík bol postřelován zo vzdialenosti cca 200 metrov a to priamou paľbou (prvé varianty Röchlingů boli vyvinuté pre paľbu nepriamu)

Ľahké objekty (vz. 36 a 37) na povrchu av okolí pevnosti boli v čase okupácie likvidované pomocou trhavín. Na Dobrošov je zvlášť dobre vidieť ako ľahké objekty postřelovali povrch tvrze. Napríklad tento systém na Stachelberg prerástol tak, že ľahké objekty sú pred líniou tvrzových pechotných zrubov.

 

 

Zdroj : http://opevneni.vojenstvi.cz/oblasti/nachodsko/dobrosov.htm

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>