Partneri – zľavy pre členov

Army shop ARMY ORIGINAL sa zaoberá internetovým predajom maskáčov a maskáčových doplnkov rôznych armád


armyshop, military, outdoor, airsoft, E-ARMY


Army shop a army výpredaj

Zľavy sú poskytované
na členský preukaz.

Pri on-line nákupoch uvádzajte
žiadosť o zľavu do poznámky
v objednávke spolu s Vaším
členským číslom.

Delostrelecká Tvrz Hurka (CZE)

 Nielen Hurka, ale aj v mene Berghöhe, Horka a Výšin – tak sa hovorí kopci na severnom okraji mesta Králíky. V rámci opevňovacích prác vykonávaných tu v rokoch 1936-1938, tvrz Hurka (zruby: K – S 10, K – S 11, K – S 12, K – S 12a, K – S 13) spolu s neďalekú izolovanou delostreleckú pozorovateľnú (K – S 12b) tvorila stavebné podušiek 2./III. – Berghöhe.

Stavbu pre čs. armádu realizovala renomovaná pražská firma Dr Ing. Karel Teslova. Výstavbu začala 5. augusta 1936, tvrz prišla na takmer 25 mil predvojnových korún. Za túto finančnú čiastku vyrástla u Králik počas 24 mesiacov gigantická stavba vytvorená z desaťtisícov kubíkov betónu a stoviek ton ocele.
Po svojom dokončení na konci 30. rokov minulého storočia by predstavovala jeden z pilierov československého obranného pevnostného systému. Spoločne s tvrze Bouda a Adam mala svojou plánovanou ťažkú ​​výzbrojou palebnej kryť av boji podporovať väčšinu z niekoľkých desiatok pechotných zrubov a stoviek malých pevností vzor 36 a 37 uzatvárajúcich priestor Králický od kóty Maliník pre Zemskou Bránu. Do osudného septembra 1938 sa ju podarilo stavebno prakticky dokončiť, plne bojaschopný by sa Hurka stala až niekedy v 2. polovici roka 1939. Osud republiky is jej opevnením šiel však iným smerom.

Posádku objektu mal po jeho dokončení tvoriť V. prápor hraničiarskeho pluku 6. Veliteľom útvaru a tým aj tvrze bol ustanovený pplk. pech. Ervín Maršák, posádka mala čítať 424 mužov.Len z časti bojaschopný tvrz vojaci na rozkaz bez boja opustili a opustili začiatkom októbra 1938.
V období okupácie sa mohutná pevnostné stavba zmenila v pokusný objekt, kde nemeckí odborníci odskúšali rad pôvodného zariadenia a technológií tvrze (napr. všetky brány do vjazdu, šikmý výťah, filtrovnu …). Už od jesene roku 1938 sa tvrz stala aj cieľom pre delostrelecké pokusy. Delostrelecký zrub K – S 11 predstavuje pravdepodobne prvé miesto mimo územia III. ríše, kde prebehli overovacie skúšky podkaliberních protibetonových striel Röchling – jednej z vyvíjaných, v boji však nikdy nepoužitých, nemeckých tajných zbraní. Skúšky a vytrhanie časti pancierových prvkov (zvonov, kopulou, strieľní …) objekty tvrze značne poškodili, napriek tomu sa koncom vojny rozbehla úprava podzemí pre vojnovú výrobu. Na jeseň 1944 bola zahájená prestavba podzemí tvrze na továreň na letecké súčasti. V tej dobe tiež začala nad vchodovým objektom stavba pracovného tábora pre niekoľko stoviek väzňov.Títo mali v podzemnej továrni pracovať. Pripravené výrobné zariadenia sa stalo po oslobodení korisťou sovietskej armády.
V roku 1946 armáda tvrz vyčistila a uzavrela. Začiatkom 50. rokov minulého storočia došlo k drobným opravám a overovalo sa využitie tvrze armádou ku skladovacím účely. V týchto rokoch tiež národný podnik Kovošrot vytrhal zostávajúce pancierové zvony (zo zrubov K – S 10 a K – S 11 a zlikvidoval aj dva voľne ležiace už vytrhnuté zvony pred vchodovým objektom, ktoré Nemci neodvezl) a rozsiahle pozostatky prekážkového systému.
V roku 1958 bolo rozhodnuté o využití podzemia tvrze formou vojenského muničného skladu.Ku sprevádzkovanie tzv 4. muničného skladu Králíky došlo na konci 50. rokov minulého storočia. Názov a účel tohto zariadenia sa počas nasledujúcich desaťročí niekoľkokrát zmenil, tvrz však stále zostávala vojenským skladom. Armáda Hurka definitívne opustila až na konci mája 2008.

 

 

Zdroj :http://boudamuseum.com

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>