Partneri – zľavy pre členov

Army shop ARMY ORIGINAL sa zaoberá internetovým predajom maskáčov a maskáčových doplnkov rôznych armád


armyshop, military, outdoor, airsoft, E-ARMY


Army shop a army výpredaj

Zľavy sú poskytované
na členský preukaz.

Pri on-line nákupoch uvádzajte
žiadosť o zľavu do poznámky
v objednávke spolu s Vaším
členským číslom.

Ľahké opevnenia

Ľahké opevnenie vz 36,37 prezývaný  Ropík je ľudový názov pre železobetónový odolný objekt ľahkého opevnenia vzor 37 budovaného v rámci výstavby Československého opevnenia. Ľudové označenie „Ropík“ vzniklo už v druhej polovici tridsiatych rokov podľa skratky ROP (Riaditeľstvo opevňovacích prác).ROP výstavbu riadilo a zadávalo externým stavebným firmám.


V tridsiatych rokoch 20. storočia sa na základe zmenenej politickej situácie v susednom Nemecku vtedajšia československá vláda rozhodovala o spôsobe prípadnej obrany republiky.V rámci veľkej modernizácie armády sa pristúpilo aj k budovaniu stáleho pohraničného opevnenia. Objekty o sile posádky v počte jednotiek mužov boli organizačne začlenené do tzvľahkého opevnenia. Spočiatku bolo budované ľahké opevnenie vzor 36, ktorého výstavba bola neskôr zastavená a nahradená dokonalejším ľahkým opevnením vzor 37. Zemské vojenské veliteľstvo, ktorý riadil výstavbu objektov vzor 36 nahradil v prípade objektov vzor 37 novoustanovený orgán ROP.

Poznáme typy: A-H

Typ : A Tento typ bol určený pre bočné paľby dvoch guľometov v strieľniach , krytých z pohľadunepriateľa charakteristickými ušami. „Uši“ mali za úlohu znemožniť nepriateľskému vojakovivyhnúť sa pri priľnutie ku stene vstupu do palebného vejáre strieľne. Posádku malo tvoriť 7mužov. Jedná sa o najrozšírenejší typ ľahkého objektu vzor 37 ao základný prvok obrannej línieľahkého opevnenia. Bolo budované šesť modifikácií, líšiacich sa uhlom roztvorenia osí strieľnía podľa tohto uhla označovaných ako A-120, 140, 160, 180, 200 a 220 (číslo za pomlčkouvždy udáva uhol os strieľní v stupňoch). Najviac rozšírenou modifikáciou bola A-160.

Typ : B Je vybavený jednou bočné strieľne v rovnakom prevedení ako typ A, druhá streleckámiestnosť je vybavená strieľne čelné. Príslušná strana objektu chýba krycia ucho av miestečelné strieľne chýba aj krycie zához. Varianty sú B1 (pri pohľade čelom k nepriateľovi je bočnýstrieľňa vľavo) a B2 (vpravo). Podľa uhla zovretia os strieľní sa ďalej rozlišovali varianty B1 (2) -80, 90 a 100. Lomené či šikmé varianty boli budované, ale sú veľmi zriedkavé. Objekt bol používaný pri nutnosti palebného vykrytie hluchých miest vzniknutých nevhodnou konfiguráciouterénu alebo v ohyboch línie.

Typ : C  Jednoduché guľometnej hniezdo pre jeden čelne strieľajúci guľomet a jeho dvojčlennú obsluhu.Pôvodne mali tieto objekty byť vybavené strechou iba z vlnitého plechu, ale veľká časť z nichbola pri výstavbe opatrená strechou železobetónovou. Vnútri malo byť iba najnutnejšievybavenie a bol budovaný len v nižšej odolnosti. Rovnako chýbala akákoľvek uzávera vstupuvrátane vchodové strieľne. Vďaka veľkej zraniteľnosti nemal byť využívaný v prvých sledoch.

Typ : D Jedná sa o jednostranný objekt so strieľňami pre bočné paľbu. Zjednodušene povedané ide o polovicu objektu typu A. Podľa orientácie rozlišujeme typ D1 (strieľňa vpravo) a typ D2 (vľavo).Objekty tohto typu boli využívané pri posilnení paleb v jednom smere, na koncoch línie alebo ako náhrada za objekt typu A v nevhodnom teréne (prudký svah alebo k línii priečny násyp).

Typ : E Tento typ bol objektom určeným pre čelné paľby, rovnako ako zjednodušený typ C. Na rozdielod neho sa však jedná z hľadiska odolnosti a vybavenie o plnohodnotný objekt. Vyskytuje sa v oboch odolnostiach (normálna aj zosilnené) a vo dvoch zrkadlovo obrátených modifikáciách.E1 (na obrázku) má vstupnú chodbu zalomenou doprava a E2 doľava. Používali sa tu najmäťažké guľomety vz. 35 a vz. 37

Typ : F,G,H Týmito písmenami boli označené delostreleckej objekty ľahkého opevnenia vzor 37. Všetkymali byť určené pre bežný 3,7 cm protitankový kanón (KPÚV – kanón proti útočnej vozbe). Prvédva typy mali byť podobné typom D a E, teda typ F pre bočnú paľbu a typ G pre čelné paľbu.Typ H mal byť iba úkrytom pre kanón a jeho obsluhu. Vlastné paľba mala prebiehať v poľnýmpostavení vybudovanom v blízkosti. Vybudovaný bol len jediný objekt typu G u Veľkých Hošticena Opavsku a jediný objekt typu H v bratislavskej Petržalke. Obaja sa dodnes zachovali.

Výstroj Bunkra a ceny : položka Cena
Objekt vz. 36 -13 000, -Kčs
Objekt vz. 37 obojstranný (hrubá stavba) 55 000, – Kčs
Objekt vz. 37 obojstranný s vnútorným vybavením a cenou za pozemok 71 550, – Kčs
Objekt vz. 37 jednostranný (hrubá stavba) 30 000, – Kčs
Objekt vz. 37 jednostranný s vnútorným vybavením a cenou za pozemok 33 600, – Kčs
Hlavné strieľňa s vekom 1 957, -Kčs
Vchodová strieľňa 292, – Kčs
Dvere pancierové 790, -Kčs
Dvere mrežové 205, -Kčs
Súprava Ventilátorová 1 065, -Kčs
Granátový sklz 220, -Kčs
Periskop 750, – Kčs
1q cementu 24, -Kčs
1q armovacieho železa 150, – Kčs
1q viazacieho drôtu 320, -Kčs
Skúška betónové kocky (VZÚ-ČVUT Praha) 18, – Kčs
Lafeta vz. 37- 6 620, – Kčs
Úplná lafeta vz. 38 (verzia pre TK a LK) 1 440, – Kčs
Úplná lafeta vz. 38 (verzia len pre LK) 1 080, – Kčs
Ťažký guľomet vz. 35/37- 13 400, – Kčs
Príslušenstvo ku guľometu vz. 35/37- 5 000, – Kčs
Ľahký guľomet vz. 26- 3 400, – Kčs
Príslušenstvo ku guľometu vz. 26- 2 000, – Kčs
Náboj pre guľomet 1, – Kčs
Guľometné pištole vz. 38 -1 560, -Kčs
Raketová pištole vz. 30 s nábojmi 800, – Kčs
Debna ručných granátov vz. 34- 1 250, – Kčs
1 granát vz. 34- 50, – Kčs

Potraviny a zásoby:Druh Hmotnosť  Cena
kávové konzervy 1,12 kg 7,00 Kčs
mäsové konzervy 6 krabíc 36,00 Kčs
sucháre 2,8 kg 9,80 Kčs
tvrdý salám (jemná imitácia) 750 gr 15,00 Kčs
slanina 750 gr 12,00 Kčs
jemná pečeňová paštéta 500 gr 9,00 Kčs
polievkové kocky 14 ks 8,40 Kčs
čokoláda 700 gr 9,10 Kčs
rum 70 cl 17,50 Kčs
soľ 280 gr 0,24 Kčs
čaj 14 gr 0,50 Kčs
cukor 840 gr 5,00 Kčs
kyslé uhorky 28 ks 7,00 Kčs
sušené ovocie 700 gr 7,00 Kčs
zápalky 3 krabičky 0,90 Kčs
mydlo 15 gr 1,00 Kčs
sviečky 30 gr 1,00 Kčs
cigarety Zora (mužstvo) 210 ks 21,00 Kčs
cigarety Memfis (rotmajstri) 210 ks 63,00 Kčs
cigarety Egypt (dôstojníci) 210 ks 73,50 Kčs

 

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>