Partneri – zľavy pre členov

Army shop ARMY ORIGINAL sa zaoberá internetovým predajom maskáčov a maskáčových doplnkov rôznych armád


armyshop, military, outdoor, airsoft, E-ARMY


Army shop a army výpredaj

Zľavy sú poskytované
na členský preukaz.

Pri on-line nákupoch uvádzajte
žiadosť o zľavu do poznámky
v objednávke spolu s Vaším
členským číslom.

Légiovlak

Československé légie vytvorili v období prvej svetovej vojny predovšetkým bývalý zajatci rakúsko-uhorskej armády, Česi a Slováci, ktorí sa rozhodli dobrovoľne bojovať proti ústredným mocnostiam. Významný podiel na sformovaní tohto vojska mal Milan Rastislav Štefánik. Najviac Slovákov bolo sústredených v Československých légiách v Rusku.  Počas pôsobenia légií ich radmi prešlo približne sedemdesiat jeden tisíc dobrovoľníkov, z toho asi šesť tisíc Slovákov. Symbolom ich pôsobenia sa stal siedmy československý strelecký pluk Tatranský.  Táto vojenská jednotka vznikla už 25. Júna 1917 a sformovala sa do konca roka 1917 a bola zaradená do druhej československej streleckej divízie.

V roku 1921 československý legionári, ktorí sa vrátili do oslobodenej vlasti z bojov prvej svetovej vojny, založili Československú obec legionársku, ktorá s takmer štyridsať tisíc členmi patrila medzi štátotvorné organizácie zastávajúce ideály demokracie a humanizmu. V časoch nacistickej okupácie sa veľká časť členov zapojila do odboja. ČsOL bola na krátko obnovená po roku 1945, ale po nástupe komunistického režimu bola zakázaná, napriek tomu ale pôsobila od roku 1949 v exile, na území republiky bola obnovená až v roku 1989.

ČsOL dňa jedenásteho októbra 2014 slávnostne spustila projekt Légie 100, ktorý realizuje s podporou vlády Českej republiky, ministerstva obrany Českej republiky, Nadáciou Milana Rastislava Štefánika, a ďalšími. Najvýznamnejšou súčasťou projektu je púť Légiovlaku, Českou a Slovenskou republikou. V rámci tejto púte zavítal Légiovlak aj do Slovenského Technického múzea dopravy v Bratislave, kde bol vystavený od 25. Novembra do 4. Decembra 2015. Vlak je replikou legionárskeho vojenského ešalónu z rokov 1918 – 1920, s ktorým sa československí legionári presúvali cez Rusko po Transibírskej magistrále.

Dokončený Légiovlak, ktorý devätnásteho mája 2015 vyrazil na svoju niekoľkoročnú púť po Českej republike zo zástavkou na Slovensku má jedenásť vozňov základnej zostavy:

  • Obrnený
  • Predajný
  • Krajčírsky
  • Poštovný
  • Dielenský
  • Plošinový
  • Zdravotný
  • Štábny
  • Tepluška
  • Obytný

Vo všetkých vozňoch sa nachádza rekonštrukcia dobového vybavenia a aj originálne exponáty vrátane fotografií mapujúcich históriu Československých légií. Légiovlak ukončí svoju cestu v roku 2020 aby po oslavách stého výročia vzniku samostatného štátu pripomenul aj výročie boja o územnú celistvosť republiky vo vojnách o Tešínsko a Slovensko, ale aj neľahkú anabázu československých legionárov z Ruska naspäť do vlasti.

Československé ešalóny

Československí legionári sa s cárskymi vagónmi stretávali už od začiatku vojny počas prepravy na front a pri ďalších presunoch, ale sami s nimi disponovali až od začiatku roku 1918, keď bol československý zbor nútený ustupovať z Ukrajiny pred postupujúcimi vojskami Nemecka a Rakúsko-Uhorska. Československé pluky druhej divízie, ktoré boli rozložené na východ od Kyjeva, obsadili železničný uzol Bachmač. Súčasne zhromaždili vagóny a ďalší materiál aj pre ostatné jednotky zboru a tak im umožnili ústup.

Od marca roku 1918 sa československé vojsko v Rusku zabývalo vo vojenských vlakoch zvaných ešalóny. Vlaky slúžili ako pojazdné kasárne a stali sa do roku 1920 domovom našich vojakov., ktorí ich postupne vybavovali a zdobili. V druhej polovici roku 1918 odstránili improvizáciu, jednotky sa doplnili, boli sformované nové jednotky a začalo sa aj budovanie logistických a podporných častí umiestnených vo vagónoch. Celkovo disponovalo československé vojsko v Rusku 531 osobnými a 10 287 nákladnými vozmi, ktoré boli zoradené do 259 vlakov plus dvadsať sedem zdravotníckych a evakuačných vlakov.

Povedzme si niečo k vozňom, ktoré sme mohli vidieť v Bratislave:

Obrnené vlaky sa začali používať vo vojne v druhej polovici devätnásteho storočia. Ich úlohou bolo nielen zabezpečovanie bezpečnosti na trati, ale v dobe vojnového konfliktu taktiež zabezpečovanie bojových operácií nachádzajúcich sa v blízkosti železnice. Prvý krát bol improvizovaný obrnený vlak použitý v marci 1918 pri boji s nemeckou armádou. Od apríla 1918 boli obrnené vlaky jedným z najdôležitejších bojových prostriedkov armády.

Vývoj obrnených vlakov bol postupný. Zo začiatku sa jednalo o bežné vagóny, ktoré boli vyzbrojené guľometmi a delami na plošinových vozňoch. Na citlivých miestach bol umiestnený aj materiál na tlmenie striel, ktorý tvorili vrecia s pieskom. Následne dochádzalo k ďalšiemu zlepšovaniu obrnených vlakov, začali sa vyrábať špecializované vagóny a obrnené lokomotívy.

Plošinový vagón

Využíval sa na prepravu diel, alebo obrnených vozidiel. Jednalo sa o jedinú možnosť transportu obrnených vozidiel na dlhé trasy. Takto vybavené vagóny slúžili často ako pancierové prvky vlaku.

Dielenský vozeň

Do časti zrekonštruovaného dielenského vozňa pripravila Nadácia Milana Rastislava Štefánika historické expozície slovenského dielenského vozňa, kováčne a kovoobrobne. V kováčni nájdeme osadenú vyhňu s nožným pohonom, nákovu na mohutnom kláte a zbierku historického náradia. Kovoobrobni dominuje funkčný sústruh z roku 1973 na nožný pohon a expozíciu dotvára pracovný stôl so zverákom a náradím.

Zdravotná služba v rokoch 1914 až 1917

V tejto dobe sa osvedčili sanitárne vlaky, ktoré boli predovšetkým využívané na evakuáciu ranených, operácie a ošetrovanie. Sanitárny vlak sa spravidla skladal z operačného vozňa, vagónu ťažko ranených, kuchynského vozu, pojazdnej práčovne a ďalších vozov určených pre personál a zdravotnícky materiál. Menšie zdravotné vlaky sa skladali len z niekoľkých vagónov, vďaka čomu boli dobre pohyblivé a mohli doprevádzať aj jednotlivé jednotky.

Štábny vagón

Každodenný život československého dobrovoľníka v Rusku v období od marca 1918 do konca roku 1920 bol prepojený zo železnicou. Na koľaje sa nesťahovali len vojaci ale celé vojsko vrátane výzbroje výstroje všetkého druhu. Do vlakov sa presunuli všetky služby vrátane pošty, dielne a väčšina skladov. Vznikali tak špecializované vagóny rôzneho určenia. Spočiatku bolo je ich vybavenie značne primitívne, ale postupom času a získaním nových vagónov boli používané nielen nákladné kryté vozy, ale predovšetkým upravené vozy druhej až štvrtej triedy. Vyššie štáby a velitelia sa postupne sťahovali do vozov prvej triedy a špeciálnych služobných.

 

Zdroj:  informačný leták a informačné tabule v expozícii.

fotogaléria:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>