Partneri – zľavy pre členov

Army shop ARMY ORIGINAL sa zaoberá internetovým predajom maskáčov a maskáčových doplnkov rôznych armád


armyshop, military, outdoor, airsoft, E-ARMY


Army shop a army výpredaj

Zľavy sú poskytované
na členský preukaz.

Pri on-line nákupoch uvádzajte
žiadosť o zľavu do poznámky
v objednávke spolu s Vaším
členským číslom.

Pechotný zrub K-S-14 U cihelny

K-S 14 známi ako U cihelny .
Pechotnej zrub K – S 14 predstavuje samostatný objekt v najsilnejším a najodolnejším prevedení. Ide o obojstranný dvojkrídlový dvouzvonový objekt v III. stupni odolnosti, postavený v rámci 3. stavebného podušiek ZSV III Králíky. Betónovanie bol v dňoch 29. septembra až 8.októbra 1936 a na jeho stavbu sa spotrebovalo 2 110 m3 betónu. Posádku objektu malo tvoriť 43 mužov. Pechotnej zrub K – S 14 sa stal známym vďaka dvom skutočnostiam. Pri evakuácii a vypratanie objektu sa tu v noci 3. októbra 1938 smrteľne postrelil rotný Arnošt Hrad, príslušník osádky objektu. Je to nezmazateľná pripomienka odhodlanie vtedajších príslušníkov armády brániť republiku s nasadením svojich životov. Druhou zaujímavosťou je skutočnosť, že práve na tomto objekte prebiehali v októbri roku 1940 rozsiahle skúšky zbraní, vnútorného zariadenia a rozsiahle postřelování. Nemeckí odborníci tu skúšali predovšetkým paľby z pevnostného kanóna vz. 36, pevnostného mínometu vz. 38 a mínometu pre pancierový zvon. Ide so všetkou pravdepodobnosťou o najrozsiahlejší skúšky kompletného sortimentu pevnostných pechotných zbraní, vykonané na našom území nemeckou armádou. Pri skúšobnom postřelování objektu rôznymi zbraňami, a to preukázateľne až do kalibru 21 cm, došlo k značnému poškodeniu stavby, strieľní i zbraní, napriek tomu však objekt predstavoval jeden z najzachovalejších zrubov v oblasti ZSV III. V 50. rokoch minulého storočia však pričinením np Kovošrot prišiel o oba svoje pancierové zvony av neskorších rokoch bol niekoľkokrát upravovaný na rôzne účely.

Výzbroj objektu
Pravá aj ľavá strelecká miestnosť zrubu boli vyzbrojené zhodne protitankovým kanónom vz.36 núteným s ťažkým guľometom vz. 37 a dvojčaťom ťažkých guľometov vz. 37. Pod pravou streleckú miestností sa v dolnom poschodí objektu nachádza strelecká miestnosť určená pre pevnostné mínomet vz. 38. Obranu tyle zrubu zabezpečovali štyri ľahké guľomety vz. 26.Rovnakú zbraní bol vyzbrojený pravý pancierový pechotnej zvon, ľavý bol určený pre ťažký guľomet vz. 37.

Súčasnosť a expozície
Bolestivý ústup z hranice ako prvý pripomenula pamätná doska umiestnená na stene tohto zrubu „ilegálne“ v októbri roku 1988 niekoľkými nadšencami z neskoršej Spoločnosti priateľov čs. opevnenia. Tá na objekte vydržala cca jeden rok. Dňa 2. októbra 1994 potom bola na zrubu odhalená oficiálne pamätná doska rotný Arnošt Hrady a to za účasti najvyšších predstaviteľov AČR. Následne prevedené doska bola obnovená nákladom Spoločnosti priateľov čs. opevnenia v roku 1998 pri príležitosti akcie „Bouda 98“. Táto doska je umiestnená vo vstupnej chodbičke do zrubu a tu pripomína návštevníkom smutné dni mesiaca októbra 1938. Zrub samotný bol v roku 1998 dôkladne vyčistený a od tej doby prebiehajú postupné konzervačné a rekonštrukčné práce. Vnútri objektu boli inštalované prvé panely s expozíciou venovanou čs. opevnenia, čs. armáde v roku 1938 a čiat. Hrad. Neskôr pribudli expozície pripomínajúce vznik štátu v roku 1918, ďalej ukážky na tému vojnové chirurgie a celkom netradične je tu venovaný priestor aj protidrogovej prevencii. V okolí objektu je vďaka veľkému objemu prác postupne obnovovaný prekážkový systém, pričom sú odstraňované desiatky ton čiernych skládok. Zrub sám sa stáva aktívnou kulisou každoročne organizovaných bojových ukážok.

 

Zdroj :http://expedice.rps.cz

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>