Partneri – zľavy pre členov

Army shop ARMY ORIGINAL sa zaoberá internetovým predajom maskáčov a maskáčových doplnkov rôznych armád


armyshop, military, outdoor, airsoft, E-ARMY


Army shop a army výpredaj

Zľavy sú poskytované
na členský preukaz.

Pri on-line nákupoch uvádzajte
žiadosť o zľavu do poznámky
v objednávke spolu s Vaším
členským číslom.

Podzemné mesto Osówka

Podzemné mesto Osówka

bolo vybudované počas druhej svetovej vojny, pomenovanie malo nemecky Risa, čo znamená obrovský. V januári 1945 vďaka obrovským zdrojom Nemci vybudovali obrovské podzemné chodby, betónové haly a komory. Keby mali Nemci k dispozícii ešte jeden rok, celý komplex by bol dokončený a pripravený na špeciálne operácie.

 

Druhá svetová vojna vypukla v septembri 1939 vpádom nacistických vojsk do Poľska, kde behom krátkej doby obsadili väčšinu územia. To územie, ktoré neobsadili Nemci, obsadili 17. septembra sovieti. Koncom roku 1942 Rusi prelomili Nemecké línie. Zároveň Američania, Briti a Francúzi masívne zaútočili na Nemecké pozície, preto sa Nemci rozhodli, že všetky strategické objekty musia byť presunuté do vnútra zeme. Z tohto dôvodu začali s výstavbou podzemného komplexu Osowka. Prvé pracovné stroje a robotníci dorazili uprostred roku 1943. Prvé tri mesiace trvalo len namontovanie a uvedenie do prevádzky potrebných generátorov a pracovných strojov. Neďaleko komplexu bol vybudovaný kemp pre väzňov, ktorý pomáhali komplex stavať. Títo väzni pochádzali z koncentračných táborov a bolo ich až 12 tisíc.  Pracovné podmienky na komplexe boli neľudské. Pracovný deň enormne dlhý a za celý čas väzni dostávali len jednu misku polievky denne, na ktorej ako vieme Nemci tiež šetrili, takže dostávali skôr prevarenú vodu. Odmenou im ale bola skutočnosť, že sa na nich nevykonávali lekárske pokusy. Aj napriek tomu z dôvodu enormného pracovného zaťaženia priemerná výdrž jedného väzňa boli 4 mesiace. Niektorí väzni prežili až do evakuácie, a podarilo sa im vyhnúť aj plynovým komorám, práve týmto vďačíme za informácie o komplexe, ktoré máme k dispozícii.

Stavebné a banské práce trvali až do januára 1945. Po tom, čo červená armáda obsadila Wroclaw Nemci začali evakuáciu. Odviezli robotníkov, pracovné stroje a v neposlednom rade aj väzňov, ktorých viezli prevažne do plynových komôr. Počas evakuácie bolo mnoho chodieb zasypaných pieskom. Nemci opustili komplex v roku 1945, Rusi prišli o mesiac neskôr. Rusi okupovali priestor podzemného mestečka až do roku 1946. V okolí sa nachádzalo až 6 objektov podobných Osowke, a všetky dal vystavať Hitler, Jeden z objektov sa nachádza aj pod zámkom Waldenberg. Všetky tieto podzemné stavby boli prepojené a vytvárali tak neuveriteľný komplex. Každé podlažie komplexu sa skladalo z dvoch úrovní. Spodná, kde sa nachádzali ľudia, stroje a pod. a vrchná technologická časť, kde sa nachádzali rozvody a vzduchotechnika. Do technologickej časti sa nedalo dostať inak, ako zo spodnej úrovne. Vďaka zásobám vzduchu, potravín a vody, boli v prípade uzavretia obyvatelia komplexu schopní prežiť v izolácii dlhý čas. Podzemný komplex bol využívaný Nemeckými partizánmi roku 1946.

Komplex bol vystavaný za použitia výbušnín, vzniknutá suť bola odvážaná mimo komplexu a používaná na výstavbu chodníkov a železničných násypov. Roku 1944 bola do podzemného mesta zriadená odbočka železnice, čo odvoz sute a prísun stavebného materiálu výrazne urýchlilo.

Počas prehliadky podzemného mesta je možnosť vidieť mnoho vykopávok a dobových predmetov, žiaľ z dôvodu maskovania objektu Nemeckými partizánmi, nie je doteraz celý objekt preskúmaný, a niektoré časti sú stále zasypané pieskom a neprístupné.

V centrálnej časti objektu sa nachádza výťahová šachta. Výťah sa používal pre prístup do nižších podlaží, ktoré boli umiestnené cca 16 podlaží pod povrchom zeme, a nachádzal sa tu bunker pre Nemeckých veliteľov. Títo sa za normálnych okolností zdržovali v horných podlažiach, len v prípade vyhlásenia poplachu zišli výťahom do úkrytu.

Betónový komplex bol stavaný tak, aby vydržal atómový výbuch. Aktuálne dostupné zbrane nedokázali komplex vážne poškodiť ani pri priamom, zásahu. Polemizovalo sa aj o tom, že v komplexe bola vyrábaná atómová zbraň, čo však nie je pravda, pretože Hitler, keby mal k dispozícii atómovú zbraň, určite by ju použil.

Objekt mal prepracované zásobovanie vodou. Voda síce bola privádzaná z povrchu do podzemných zásobníkov, nebolo ju ale potrebné prepravovať cisternovými autami, ale bola jednoducho privádzaná potrubím.

Prečo bola vybraná práve táto lokalita?

Zámok v blízkosti predstavoval nádherné prepychové reprezentačné sídlo, ktoré by využívali Nacistický pohlavári. V podzemnom komplexe by sa zároveň nachádzali všetky potrebné továrne na výrobu zbraní. Čo viac si mohli priať?

A prečo sa komplex nazýva pozemné mestečko?

Písomné materiály zmieňujú, že po dostavaní sa malo v komplexe ukrývať až 20 tisíc pracovníkov, čo zodpovedá už počtu obyvateľov menšieho mestečka. Nikto však nespresnil, či by sa jednalo o vojakov, vedcov, alebo továrenských robotníkov.

Žiaľ počas návštevy mi nebolo umožnené fotografovať, preto nám nezostáva nič iné, než krásy podzemného mestečka osobne navštíviť a uctiť si pamiatku padlých väzňov, ktorí boli prinútení počas výstavby položiť za mestečko svoj vlastný život.

Inofrmácie pre vypracovanie článku boli čerpané z výkladu, poskytnutého pri prehliadke mestečka. Bližšie informácie o prehliadkách nájdete na stránkach http://www.osowka.pl/cz/index.html

súradnice GPS (namerané na parkovisku) N50.66950 E16.41744 V prípade poľských ciest však výrazne doporučujem riadiť sa značením pri ceste, aj keď vedie dlhšou trasou, ako Vás vedie Vaša navigácia.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>