Partneri – zľavy pre členov

Army shop ARMY ORIGINAL sa zaoberá internetovým predajom maskáčov a maskáčových doplnkov rôznych armád


armyshop, military, outdoor, airsoft, E-ARMY


Army shop a army výpredaj

Zľavy sú poskytované
na členský preukaz.

Pri on-line nákupoch uvádzajte
žiadosť o zľavu do poznámky
v objednávke spolu s Vaším
členským číslom.

Prvá svetová vojna a Záhorie

Dňa 24.10.2014 sa o šestnástej hodine v Záhorskom múzeu v Skalici uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy Prvá svetová vojna a Záhorie. Záhorské múzeum spolupracovalo pri tvorbe výstavby s Ministerstvom vnútra SR, Štátnym archívom, Záhorským osvetovým centrom, Záhorskou galériou a Múzeom Michala Tilnera v Malackách. Spoločne zo všetkými, ktorí zareagovali na výzvu uvedenú v lokálnych masmédiách sa podarilo vyzbierať a zadokumentovať 1314 fotografií, 285 dokumentov, 15 príbehov a 278 predmetov. Z priestorových dôvodov sa podarilo vystaviť len 128 predmetov, z ktorých časť si môžete pozrieť v priloženej fotogalérií. Ani o ostatné predmety ale nebudú diváci ukrátení, pretože Záhorské múzeum chystá vydanie rovnomennej knihy – Prvá svetová vojna a Záhorie, ktorá bude fotografie týchto predmetov obsahovať.
Desať miliónov vojakov a osem a pol milióna civilistov. To je počet obetí prvej svetovej vojny. Len z regiónu Záhoria odišlo v rokoch 1914 až 1918 tridsať tri tisíc mužov, čo predstavovalo tretinu celého obyvateľstva, odišlo bojovať za cisára pána na bojiská prvej svetovej vojny. Domov sa vrátilo necelých dvadstaťdeväť tisíc, z toho viac ako tisíc malo trvalé invalidné následky. Pre úplnosť je potrebné dodať, že muži zo Záhoria rukovali najmä k sedemdesiatemu druhému Bratislavskému pešiemu pluku, menej už do Trenčína k sedemdesiatemu prvému pešiemu pluku a samozrejme aj k iným jednotkám či už domobraneckým, jazdeckým, delostreleckým, pionierom – dnešným ženistom, horským strelcom a podobne. Dostávali sa na Srbský front, Ruský front a neskôr po vstupe Talianska do vojny aj na Taliansky front.
Všetci skôr narodení počúvali rozprávania otcov a starých otcov, ktorí sa po celý život nevedeli vyrovnať prežitými vojnovými útrapami a málokto si uvedomoval, že z ich rozprávaním odchádza aj kus histórie. Historický výskum v druhej polovici dvadsiateho storočia sa prvej svetovej vojne venoval len veľmi okrajovo, preto pri príležitosti stého výročia vypuknutia vojny vznikli po celej Európe snahy zdokumentovať svedectvo o vojne a jedným z hlavných koordinátorov je Europeana. K výzve sa zapojili aj Slovenské múzeá. Zväz múzeí na Slovensku zorganizoval kampaň, jednotlivé múzeá individuálne organizovali potrebné výskumy a prezentačné aktivity. Záhorské múzeum sa zapojilo do výzvy a začiatkom roku 2014 začalo s výskumom a zberom predmetov od obyvateľov na Záhorí.
Prvým výsledkom výskumu a vôbec celého projektu boli prednášky, ktoré sa uskutočnili v apríli 2014. Jedna sa konala za spolupráce so Záhorskou knižnicou a osvetovým strediskom v Senici, druhá za spolupráce s mestským múzeom Michala Tilnera v Malackách. Druhým výstupom je výstava predmetov z prvej svetovej vojny, ktorá po jej ukončení v Skalici bude v panelovej podobe putovná. Tretím a najdôležitejším výstupom je kniha Prvá svetová vojna a Záhorie, ktorej vydanie sa pripravuje. Dokumentovať prvú svetovú vojnu je naozaj zložité, lebo žiadna doba nebola taká pohyblivá ako prvá svetová vojna.
Z obsahového hľadiska je výstava rozčlenená približne do jedenástich väčších celkov, kde sú jednotlivé predmety v úzkej súvislosti. Úvod samozrejme patrí Sarajevskému atentátu ako zámienke rozpútania vojnového konfliktu a následnej mobilizácii. Atmosféru vojny navodzuje aj maďarský preklad manifestu národom, plagát Kráľ sa modlí, ako aj skriňa s delostreleckými nábojnicami, šabľami, a čiapkou dôstojníka Rakúsko-uhorskej armády a tiež vyhlásenie povinnosti narukovania v jazykoch všetkých národov, ktoré boli členmi vtedajšieho Rakúsko-uhorska. V ďalšej časti výstavy panelov viažucim sa k mobilizácii na Záhorí prislúcha vitrínka s ďalšími šabľami, kde možno upozorniť na výzdobu na čepeli s iniciálami Františka Jozefa prvého. Ďalej je to tiež súbor pušiek, čutor, ešusov a výmenných lístkov pod názvom upomienka na prvú svetovú vojnu.
Panely Záhoráci a bojiská prvej svetovej vojny a k ním prislúchajúce vitrínky, kde sú najpočetnejšie zastúpené bodáky Rakúsko-uhorskej, Nemeckej, Francúzskej proveniencie, ďalej vojenské spony z opaskov, rakúsko-uhorské, nemecké, a ruské vojenské ďalekohľady a predmety osobnej potreby, sa viažu k nasadeniu mužov narukovaných zo Záhoria do rôznych frontov a plukov. Ďalšia časť výstavy je venovaná najmä frontom a vojenským cintorínom, čo dokumentujú aj kolekcie poľnej pošty zo Skalice, Moravského svätého Jána a Veľkých Levár. Ďalšia časť výstavy dokumentuje život v zázemí, kam je potreba započítať existenciu zajateckých táborov, vojenských nemocníc a doliečovacích ústavov. Výstava prezentuje aj predmety na podporu vojenského snaženia monarchie a predmety propagujúce osobnosť mocnára Františka Jozefa prvého, ako rôzne podobizne cisára a ďalších ústredných mocností. Samotnú časť o živote v zázemí predstavujú aj plagáty rôznych kultúrnych podujatí s vojnou spojených. Potravinové vyhlášky, taktiež zaujímavá kolekcia školských písomností ako vysvedčenia, žiacke knižky, preukazy na cestovné vlakom z obdobia vojny. Dôležité miesto v bojoch prvej svetovej vojny patrí aj Československým légiám. K ním sa viaže vystavená blúza a kabát, ako aj ďalšie dokumenty. Poslednou časťou výstavy je šesť príbehov, spomienok na prvú svetovú vojnu, pôsobenie v Americkej armáde a Československých légiách, ku ktorým sa viažu aj osobné veci z pozostalostí legionára Pavla Doležala. O navodenie dobovej atmosféry sa snažia aj dva kútiky, jeden imitujúci priestory odvodovej komisie, a druhý sústredený na život v zázemí v podobe zariadenia meštianskej domácnosti zo začiatku dvadsiateho storočia.
Proces zbierania dokumentov ešte nekončí, pokračuje aj naďalej. Chápeme to ako splácanie dlhu naším predkom, ktorý vznikol v dôsledku nedostatočného výskumu v druhej polovici dvadsiateho storočia. Je to nutné aj ako pripomenutie si nebezpečenstva vojnových konfliktov a výzvu na zachovanie tolerancie, aby žili ďalšie generácie v mieri, aby už nikdy nezažili to, čo naši starí otcovia, a čo je obsahom tejto výstavy.
Výstava v Záhorskom múzeu potrvá do 28. novembra 2014, podrobnosti nájdete na www.zahorskemuzeum.sk
Článok spracoval Lukáš Vladovič na základe podkladov z príhovorov prezentovaných pri príležitosti otvorenia výstavy.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>