Partneri – zľavy pre členov

Army shop ARMY ORIGINAL sa zaoberá internetovým predajom maskáčov a maskáčových doplnkov rôznych armád


armyshop, military, outdoor, airsoft, E-ARMY


Army shop a army výpredaj

Zľavy sú poskytované
na členský preukaz.

Pri on-line nákupoch uvádzajte
žiadosť o zľavu do poznámky
v objednávke spolu s Vaším
členským číslom.

Príprava na inštaláciu ventilačného zariadenia

Minule sme Vám priblížili čo, znamenala starostlivosť o úkryt civilnej obrany, dnes si niečo povieme o príprave filtračného zariadenia na montáž.
Pred samotnou inštaláciou filtračného zariadenia navštívil objekt technik dodávateľa, ktorý kontroloval najmä prevedenie nasávacích miest a osadenie mreží, ktorých voľna nasávacia plocha nesmela byť menšia ako 5 decimetrov štvorcových. V prípade úkrytu druhej triedy odolnosti nasledovala kontrola tlmiacej šachty, do ktorej bol vstup prielezným otvorom, alebo poklopom. Dôležitá je izolácia a odvodnenie, ktoré je kontrolované vodou, vody musí zo šachty vytekať čistá. Potrubie vzduchotechniky musí byť z oceľových trubiek o minimálnom priemere 150mm. Potrubie musí byť vyspádované, odvodnené a zabezpečené proti korózií. Vo filtroventilačnej komore je nutné prekontrolovať osadenie prívodov a vývodov vzduchu, vrátane odvodnenia všetkých potrubí. Ďalej musí technik zistiť, či vyhovuje umiestnenie vodoinštalácie, či sú v poriadku podlahové vpuste a samozrejme elektroinštaláciu pre filtrovňu.
Potom prichádza na radu montážna skupina, po ktorej odchode je nutné celé zariadenie preskúšať a uviesť do prevádzky. Začneme kontrolou tlakového uzáveru s kovovou membránou, kde sa preveruje najmä funkčnosť pohyblivých častí. Pokračujeme plynotesnou klapkou, kde skontrolujeme možnosť dotiahnutia. Úloha hrubého prachového filtra je očistiť vzduch od prachu a iných hrubých nečistôt. Preverí sa možnosť ľahkej demontáže, medzi filtrom a pripojovacím potrubím musí byť vôľa 35mm. Tak isto je to aj s jemným prachovým filtrom. Nasleduje zostava troch kolektívnych filtrov, ktoré odstraňujú bojové látky a plynné znečistenie. Vzduchotechnika musí byť vybavená aj absorpčným zariadením na odstránenie kysličníka uhličitého, spolu zo zariadením na pridanie kyslíka zabezpečuje možnosť obnovy vzduchu aj v prípade extrémneho zamorenia vonkajšieho vzduchu.
Popis postupu tesnosti kyslíkového potrubia. Plynotesnosť sa vyskúša tlakom 100 až 120 atmosfér. Po uzavretí potrubia nesmie tlak poklesnúť behom nasledujúcich 10 minút viac než o 20 atmosfér.
Funkčná skúška kyslíkového zariadenia sa realizuje nasledovne:
Najprv je nutné skontrolovať uzavretie všetkých ventilov mimo toho, na ktorý je našrobovaná neporušená tlaková fľaša. Potom sa otvorí ventil z fľaše, jeho otvorenie musí byť realizované pomaly. Potom sa pomaly otvorí riadiaci ventil až ručička prietokomeru dosiahne 90 litrov za minútu. Uzatváraním riadiaceho ventilu musí ručička zase klesať, skúška je realizovaná pri prietoku 90 a 60 litrov za minútu po troch minútach každá.
Ventilátorový agregát dodáva ukrývaným osobám potrebné množstvo vzduchu, preto je nutné skontrolovať predpísané množstvo oleja v prevodovej skrini a napnutie klinového remeňa. Chod zariadenia musí byť tichý a ľahký.
Výmenník tepla ma za úlohu odviesť prebytočné teplo, ktoré vzniká pri absorpcii kysličníka uhličitého. Ďalšia dôležitá súčasť je eliminátor vodných kvapiek strhnutých prúdom vzduchu.
Kontrola tesnosti nasávacej strany.
Sacie potrubie až po kolektívne filtre môže byť zamorené bojovým plynom, ktorý nesmie vniknúť do objektu. Je potrebné realizovať test plynotesností, kedy sa uzavrú plynotesné klapky, nahustíme saciu stranu a meriame pokles tlaku.
Posledná z kontrol je kontrola výkonu zariadenia. Zariadenie musí dodať do objektu minimálne 300 metrov kubických vzduchu za hodinu. V prípade, že zariadenie nedosahuje požadovaný výkon je nutné chybu nájsť a odstrániť.
Z dobových materiálov zostavil Lukáš Vladovič

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>